Menu Content/Inhalt

Zespół Interdyscplinarny

Zadania zespołu

Zobacz również

Rodzina 500+
Program Rodzina 500+
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
 
http://irss.pl
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
 
www.mpips.gov.pl
 
www.pup.koszalin.pl
Powiatowy Urząd Pracy
w Koszalinie
 
www.pfron.org.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
 
www.oscentrum.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Powiatowych i Miejskich
Ośrodków Pomocy Rodzinie
"CENTRUM"
Aktualności Ośrodka
Konkurs Poleć znajomemu

Konkurs na "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno - terapeutycznego" w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Ogłoszenie o konkursie (60,5 KB)  wersja pdf(270 KB)

Nabór na członków komisji wersja doc (21,1 KB)  wersja pdf(313 KB)

 
IV. Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej pt.: Razem czy osobno. Dialog o reformie psychiatri Poleć znajomemu
 
Pomoc żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Poleć znajomemu

Polski Komitet Pomocy Społecznej  w Koszalinie od 5 października 2016 roku  od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 13.00 będzie wydawał żywność w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Żywność wydawana będzie  w siedzibie PKPS w Koszalinie  przy ul. Matejki 3 na podstawie skierowań wystawionych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej może uzyskać osoba samotnie gospodarująca (dochód netto – do 951,00zł) lub rodzina (dochód na osobę w rodzinie netto - do 771,00zł) znajdująca się  w trudnej sytuacji życiowej.

 
Pomoc żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Poleć znajomemu
Od 5 września 2016 roku, w poniedziałki i wtorki, w Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie przy ul. Grunwaldzkiej 20 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Żywność wydawana będzie na podstawie skierowań wystawionych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej może uzyskać osoba samotnie gospodarująca (dochód netto – do 951,00zł) lub rodzina (dochód na osobę w rodzinie netto - do 771,00zł) znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej.
 
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego Poleć znajomemu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia 1 września 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, al. Monte Cassino 2 sala nr 15 (parter) w godzinach pracy Ośrodka (tj. poniedziałek 7.00-17.00, wtorek - piątek 7.30 - 14.30. Wszelkie informacje na temat zasad ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków można uzyskać pod numerami telefonów: 31-60-366, 311, 385, 384, a także (wraz z drukami wniosków) na stronie internetowej Ośrodka: http://mops.koszalin.ibip.pl.

 
Informator z ofertą dla osób stosujących przemoc Poleć znajomemu
Informator z ofertą dla osób stosujących przemoc.pdf  (136 KB)
 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Poleć znajomemu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, al. Monte Cassino 2 sala nr 15 (parter) w godzinach pracy Ośrodka (tj. poniedziałek 7.00-17.00, wtorek - piątek 7.30 - 14.30. Wszelkie informacje na temat zasad ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać pod numerami telefonów: 31-60-366, 311, 385, 384, a także (wraz z drukami wniosków) na stronie internetowej Ośrodka: http://mops.koszalin.ibip.pl.

 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Poleć znajomemu

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, składam wszystkim opiekunom zastępczym wyrazy szacunku i podziękowania za pracę i oddanie, trud i poświęcenie, za troskę, którą każdego dnia darzą Państwo swoich podopiecznych.

Życzę wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości, uśmiechu i radości.

Bogumiła Szczepanik

Dyrektor MOPS Koszalin

 
Spotkanie rodzin zastępczych z doradcą finansowym Poleć znajomemu
Mając na uwadze obecnie wdrażany program 500+, istotnym elementem działalnosci MOPS są zagadnienia związane z edukacją społeczną i finansową, w celu prawidłowego gospodarowania posiadanymi zasobami oraz optymalnego sposobu zabezpieczenia wszelkich potrzeb dzieci.

W dniu 07.04.2016r., w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie przy ul. Morskiej 43, odbyło się spotkanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka z doradcami finansowymi z Open Finance S.A. oraz PKO B.P, którzy w sposób profesjonalny przedstawili oferty i możliwości inwestowania i regularnego oszczędzania środków, dla wychowanków pieczy zastępczej. Było to pierwsze takiego typu spotkanie jednocześnie inicjujące i propagujące stosowanie przez koszalińskich opiekunów zastępczych dobrych praktyk.

 
UWAGA 500+ Poleć znajomemu
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2016 r. poz. 195. Proces przyjmowania wniosków rozpoczyna się od 1 kwietnia 2016 roku.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której publikujemy informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji ustawy "Rodzina 500+".
 
Prezentacja MRPiPS - Rodzina 500+ - pobierz (pdf, 1,31MB)
Podręcznik instruktażowy dotyczący programu „Rodzina 500 plus” - pobierz (pdf, 985 KB)
 
Podział dotacji placówka opiekuńczo-wychowawcza Poleć znajomemu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno - terapeutycznego w okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku - plik pdf (235 KB)
 
Pożar przy ul. Słowiańskiej w Koszalinie Poleć znajomemu
W dniu 9 stycznia 2016 roku w wyniku pożaru budynku socjalnego mieszczącego się przy ul. Słowiańskiej 7 ucierpiało 41 osób. Budynek został doszczętnie zniszczony, a osoby poszkodowane wyniosły ze sobą tylko to, co miały na sobie.
 
Informujemy, że osoby poszkodowane mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego w Rejonie Pracy Socjalnej nr 2 przy ul. Podgórnej 16 w Koszalinie. Kontakt tel. pod numerami: 94 341 92 44 lub 94 341 92 41.

Osobom poszkodowanym potrzebna jest wszelka pomoc, nie tylko finansowa, od odzieży osobistej, koców, kołder, środków czystości po meble, sprzęt AGD i RTV.

W udzielaniu pomocy pogorzelcom pośredniczą różne instytucje.

Polski Czerwony Krzyż ul. Głowackiego odzież, kołdry, koce, środki czystości (bez sprzętu AGD i innego większego z uwagi na brak możliwości składowania). Kontakt telefoniczny 94 342 50 33.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Mieszka I 16 przyjmuje odzież, środki czystości, koce, kołdry itp, drobny sprzęt AGD – inny, większy sprzęt tylko po uzgodnieniach telefonicznych z Towarzystwem (tel. 94 341 92 69).

Caritas przy ul. Domina 8 przyjmuje odzież, środki czystości oraz deklaracje przekazania nowego bądź używanego ale w dobrym stanie sprzętu AGD, RTV, mebli itp (bez przywożenia z uwagi na brak możliwości składowania). Kontakt telefoniczny pod numerem 94 342 36 90

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dodatkowo uruchomił konto, na które można przekazywać środki finansowe, które zostaną przekazane pogorzelcom.

PKO BP S.A. I/O Koszalin 82 1020 2791 0000 7102 0009 0639 z dopiskiem POGORZELCY

 
Nowe świadczenia Poleć znajomemu

    I. Świadczenie rodzicielskie

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Uprawnione będą także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»