Menu Content/Inhalt

Zespół Interdyscplinarny

Zadania zespołu

Zobacz również

BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
 
http://irss.pl
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
 
www.pogadaj.eu
Internetowy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
 
www.mpips.gov.pl
 
www.pup.koszalin.pl
Powiatowy Urząd Pracy
w Koszalinie
 
www.pfron.org.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
 
www.oscentrum.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Powiatowych i Miejskich
Ośrodków Pomocy Rodzinie
"CENTRUM"
Odwiedza nas 6 gości
Aktualności Ośrodka
„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2015 Poleć znajomemu

Decyzją Pani Elżbiety Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2015 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie otrzymało dofinansowanie w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2015. TPBAKK na realizację projektu otrzymało dotację w wysokości 120 000,00 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Zadanie wpisuje się w Cel nr 2 „Integracja społeczna i wychodzenie z bezdomności poprzez realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, aktywizację zawodową, prowadzenie szkoleń, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy oraz udzielanie wsparcia w przystosowaniu do życia w społeczeństwie”. Projekt realizowany będzie
w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Czytaj całość
 
„RAZEM ŁATWIEJ" Poleć znajomemu

„RAZEM ŁATWIEJ – Koszaliński Program Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
i Niepełnosprawnych Intelektualnie

Dnia 7 maja 2015 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz zatwierdził listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2015 roku. Gmina Miasto Koszalin otrzymała na ten cel dotację w wysokości 36 000,00 zł.                               

Zadanie „RAZEM ŁATWIEJ – Koszaliński Program Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie”  realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDISON” w Koszalinie. Projekt jest działaniem strategicznym, obejmującym w głównej mierze działania interdyscyplinarne w obszarze wsparcia na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

Czytaj całość
 
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015 Poleć znajomemu

W dniu 23 marca 2015 roku rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wspieranie realizacji zadania publicznego pn. „Gminne programy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015”. Decyzją Elżbiety Seredyn Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Gminna Miasto Koszalin otrzymała dotację w wysokości 70 000,00 zł na realizację projektu w ramach w/w konkursu.

            Zadanie „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015” realizowane będzie w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Instytucją odpowiedzialną za koordynację projektu z ramienia Urzędu Miejskiego będzie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie.

Czytaj całość
 
Koszalińskie becikowe Poleć znajomemu

Uchwała Nr V/27/2015  Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku  w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, obowiązuje od 11 marca 2015 roku.

1. Uprawnieni do becikowego

Becikowe przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od ich dochodów jeżeli zamieszkują w Koszalinie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zapomoga ta przysługuje na dziecko urodzone, objęte opieką prawną, faktyczną lub przysposobione po 31 grudnia 2014 r.

2. Wysokość becikowego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka finansowana ze środków własnych Gminy Koszalin i wynosi 300,00 zł na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

Czytaj całość
 
PARTNERSTWO LOKALNE Poleć znajomemu

Czytaj całość Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie w listopadzie 2014 roku rozpoczęto prace nad powołaniem partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju społecznego oraz aktywizacji mieszkańców Gminy Miasta Koszalin. Oficjalne podpisanie umowy partnerskiej nastąpiło 18 lutego 2015 roku.

W obliczu nowej perspektywy programowej na lata 2014 – 2020 i szeregu pojawiających się możliwości w zakresie rozwiązywania/minimalizowania problemów społecznych miasta zasadnym stało się sformalizowanie zainicjowanego partnerstwa. Działanie to pozwoli nie tylko realizować wspólne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców Koszalina, ale przede wszystkim stanowić będzie ukierunkowanie działań na integrację środowisk lokalnych, budowanie więzi pomiędzy sektorem biznesu, samorządu, organizacjami pozarządowymi i instytucjami rynku pracy.

Czytaj całość
 
Występ w „Złotym Wieku” Poleć znajomemu
W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie, gościliśmy w dniu 10 lutego zespół taneczny "Volare".
Pełne uroku, energetyczne tancerki zaprezentowały trzy tańce hiszpańskie, wprawiając w drgania mury Ośrodka i budząc zachwyt podopiecznych „Złotego Wieku”.
 
W ramach inicjatywy charytatywnej UTW zgromadził środki finansowe, które przeznaczył na materiały do terapii plastycznej. Upominek wręczyła podczas spotkania przewodnicząca UTW pani Irena Ciesielska.
 
Wspólna kawa przy cieście i słodyczach ufundowanych również przez naszych gości, wzbogacona była wierszami z tomiku poezji Jagody Litwin pt.; „Pierwsza trzynastka”, które to sama autorka (i tancerka w jednej osobie) nam zaprezentowała.
Na koniec było wspólne śpiewanie, wymiana repertuaru i deklaracje o kontynuowaniu spotkań.
 
Wigilia w "Złotym Wieku" Poleć znajomemu

W dniu 17.12.2014r. podopieczni Ośrodka Wsparcia „Złoty Wiek” spotkali się przy uroczystym, wigilijnym  stole aby tradycyjnie przełamać  się opłatkiem.

Gości w osobach Pana Prezydenta Piotra Jedlińskiego, pań; Doroty Pawłowskiej, Barbary Grygorcewicz i Grażyny Sienkiewicz w klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadzili Seniorzy przedstawiając scenkę z Narodzenia Pana Jezusa.

Pan Prezydent  złożył życzenia a ksiądz Krzysztof Włodarczyk pobłogosławił dary i zapoczątkował posiłek składający się z wielu smakowitych potraw.

W trakcie spotkania Pan Prezydent otrzymał od Seniorów list, w którym zawarte zostało rozstrzygnięcia konkursu na nazwę dla drugiego ośrodka wsparcia, które powstaje w naszym mieście. Konkurs ogłosił Pan Piotr Jedliński podczas wizyty w naszym Ośrodku na październikowej uroczystości z okazji Dnia Seniora a głośne odczytywanie wszystkich zgłoszonych do konkursu dwudziestu trzech nazw wywołało wesołą zabawę.

 
Ogłoszenie Poleć znajomemu

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014r. stwierdzającym niezgodność art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 13 października 2011r. z Konstytucją,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie informuje, iż osoby  którym do dnia 13 października 2011r. odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ drugiemu z rodziców przyznano świadczenie pielęgnacyjne na inne dziecko w rodzinie, mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania w celu ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia. Wniosek należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS w Koszalinie, al. Monte Cassino 2 do dnia 29 grudnia 2014r.

 
Zabawa Mikołajkowa Poleć znajomemu

Dnia 6 grudnia 2014 roku w Centrum Rozrywki „Na Pięterku” odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie. Spotkanie otworzył Pan Prezydent Piotr Jedliński, który wszystkim obecnym życzył udanej zabawy i złożył życzenia świąteczne.

Dla dzieci przygotowano 250 paczek, w których znalazły się głównie słodycze. Ponadto małoletni wzięli udział w grach, zabawach i konkursach. Dla wszystkich obecnych osób przygotowany został słodki poczęstunek. Środki na powyższy cel pochodziły z Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

 
Mikołajki Poleć znajomemu

   „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

   lecz przez to, kim jest,

   nie przez to, co ma, lecz przez to,

   czym dzieli się z innymi”.

 

Dzień 6 grudnia, dzień św. Mikołaja, dzień na który czekają wszystkie dzieci. W tym roku św. Mikołaj obdaruje ok. 400 dzieci, będących pod czujnym okiem Ośrodka. Mamy nadzieję, że będą się doskonale bawić na balach „mikołajkowych” a otrzymane prezenty sprawią, że uśmiech zagości na ich buźkach. Za okazaną wrażliwość oraz zaangażowanie się w organizację świątecznej pomocy dzieciom, które wymagają wsparcia - serdecznie dziękujemy darczyńcom tj.: Fundacji „ Magia”, PKO BP, Radzie Osiedla „Rokosowo” i „Morskie” oraz Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Uzależnień.

 
Konkurs Poleć znajomemu
 
Dzień Seniora Poleć znajomemu

W dniu 28 października 2014 r. w siedzibie Ośrodka Wsparcia „Złoty Wiek” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Prezydent Koszalina Pan Piotr Jedliński, Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Pani Dorota Pawłowska oraz Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Koszalinie ksiądz Krzysztof Włodarczyk.

Seniorzy naszego Ośrodka zaprezentowali swój dorobek artystyczny, który miał oprawę podszytą dobrym humorem i wesołą zabawą.

Przy kawie i cieście upieczonym przez panie, goście obejrzeli m.in. układ gimnastyczno – taneczny, wysłuchali fraszek recytowanych przez 90-letnią panią Krystynę, usłyszeli piosenkę o współczesnych seniorkach i obejrzeli skecz o niesfornym małżeństwie z problemami bardzo przyziemnymi.

 
Dyplomy dla pracowników socjalnych Poleć znajomemu
Uroczystość wręczenia dyplomów z okazji ukończenia szkolenia z zakresu I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

W dniu 10 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów z okazji ukończenia przez szkolenia z zakresu I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

W uroczystości udział wzięli dyplomanci, wśród których był nasz pracownik socjalny z Rejonu Pracy Socjalnej nr 3, członkowie komisji egzaminacyjnej oraz wykładowcy, kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej zatrudniający absolwentów.
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»