Menu Content/Inhalt

Zespół Interdyscplinarny

Zadania zespołu

Zobacz również

BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
 
http://irss.pl
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
 
www.mpips.gov.pl
 
www.pup.koszalin.pl
Powiatowy Urząd Pracy
w Koszalinie
 
www.pfron.org.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
 
www.oscentrum.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Powiatowych i Miejskich
Ośrodków Pomocy Rodzinie
"CENTRUM"
Odwiedza nas 2 gości
Aktualności Ośrodka
Fundusz Alimentacyjny Poleć znajomemu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia 3 sierpnia 2015 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, al. Monte Cassino 2 sala nr 15 (parter) w godzinach pracy Ośrodka (tj. poniedziałek 7.00-17.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00,  a w okresie od 25.09.2015 roku do 30.09.2015 roku 7.00-17.00). Wszelkie informacje na temat zasad ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać pod numerami telefonów: 31-60-366, 311, 385, 384, a także (wraz z drukami wniosków) na stronie internetowej Ośrodka: http://mops.koszalin.ibip.pl.

 
Świetlica integracyjna dla osób dorosłych - warsztaty Poleć znajomemu

ŚWIETLICA INTEGRACYJNA DLA OSÓB DOROSŁYCH - WARSZTATY

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie serdecznie zapraszają do uczestnictwa w nieodpłatnych warsztatach. Oferujemy:

 

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady skutecznej komunikacji, nabędą umiejętności radzenia sobie ze stresem,  poznają techniki aktywnego poszukiwania pracy
i autoprezentacji oraz przygotują się kompleksowo do rozmowy kwalifikacyjnej.

Czytaj całość
 
Pomoc żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Poleć znajomemu

Od 1 czerwca 2015 roku, w poniedziałki i wtorki, w Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie przy ul. Grunwaldzkiej 20 oraz od 22 czerwca 2015 roku, od poniedziałku do piątku, w Zarządzie Okręgowym PKPS przy ul. Matejki 3 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Żywność wydawana będzie na podstawie SKIEROWAŃ wystawionych przez pracowników socjalnych.

Czytaj całość
 
Świetlica integracyjna dla osób bezdomnych Poleć znajomemu

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Koszalinie zaprasza do nowopowstałej
świetlicy integracyjnej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Co oferujemy?

  • Codzienne dyżury specjalistów:

 -  poniedziałki (13.00-15.00) – pedagog,
 -  wtorki (13.00-15.00) – prawnik,
 -  środy (10.00-12.00) – psycholog,
 -  czwartki (10.00-12.00) – pracownik socjalny MOPS,

  • Cotygodniowe spotkania grupy wsparcia (środy 12.00-15.00),
  • Dostęp do aktualnej prasy i ogłoszeń o pracę,
  • Dostęp do komputera i Internetu,
  • Wsparcie terapeuty – specjalisty ds. uzależnień
  • Warsztaty gospodarowania własnym budżetem,
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z elementami autoprezentacji,
  • Dostęp do ciepłych napojów i wiele innych.
Czytaj całość
 
Podziękowania dla Rodziców Zastępczych Poleć znajomemu
 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Poleć znajomemu

W dniu 23 maja 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, już po raz ósmy zorganizował Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym roku po raz pierwszy uroczystość zorganizowano we współpracy z SOS Wioską Dziecięcą w Karlinie. Była to również okazja do obchodów Dnia Dziecka. Podczas uroczystości wręczono listy gratulacyjne opiekunom zastępczym, które obchodziły jubileusz 15- sto i 10 –cio lecia pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W imprezie wzięło udział około 300 osób, w tym 150 dzieci z pieczy zastępczej. Dzieci pod opieką dorosłych  spędziły czas na przygotowanych atrakcjach m. in. dmuchanych zamkach, trampolinie, meczu w dmuchanych kulach Crazy Ball, przejażdżce na motorach grupy motorowej Voyager  oraz na koniach. Wszyscy uczestnicy korzystali z poczęstunku  w  postaci ciast, waty cukrowej napojów, lodów oraz kiełbaski i kaszanki z grilla. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie niespodzianki. Impreza odbyła się dzięki przychylności wielu sponsorów.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony  jest 30 maja. Dzień ten jest swego rodzaju uhonorowaniem tych osób, które zdecydowały się na bycie dla dziecka rodziną zastępczą, a tym samym na stworzenie dzieciom nowego domu. Dzień ten jest także okazją do promowania rodzicielstwa zastępczego.

 
„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2015 Poleć znajomemu

Decyzją Pani Elżbiety Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2015 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie otrzymało dofinansowanie w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2015. TPBAKK na realizację projektu otrzymało dotację w wysokości 120 000,00 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Zadanie wpisuje się w Cel nr 2 „Integracja społeczna i wychodzenie z bezdomności poprzez realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, aktywizację zawodową, prowadzenie szkoleń, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy oraz udzielanie wsparcia w przystosowaniu do życia w społeczeństwie”. Projekt realizowany będzie
w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Czytaj całość
 
„RAZEM ŁATWIEJ" Poleć znajomemu

„RAZEM ŁATWIEJ – Koszaliński Program Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
i Niepełnosprawnych Intelektualnie

Dnia 7 maja 2015 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz zatwierdził listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2015 roku. Gmina Miasto Koszalin otrzymała na ten cel dotację w wysokości 36 000,00 zł.                               

Zadanie „RAZEM ŁATWIEJ – Koszaliński Program Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie”  realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDISON” w Koszalinie. Projekt jest działaniem strategicznym, obejmującym w głównej mierze działania interdyscyplinarne w obszarze wsparcia na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

Czytaj całość
 
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015 Poleć znajomemu

W dniu 23 marca 2015 roku rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wspieranie realizacji zadania publicznego pn. „Gminne programy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015”. Decyzją Elżbiety Seredyn Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Gminna Miasto Koszalin otrzymała dotację w wysokości 70 000,00 zł na realizację projektu w ramach w/w konkursu.

            Zadanie „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015” realizowane będzie w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Instytucją odpowiedzialną za koordynację projektu z ramienia Urzędu Miejskiego będzie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie.

Czytaj całość
 
Koszalińskie becikowe Poleć znajomemu

Uchwała Nr V/27/2015  Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku  w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, obowiązuje od 11 marca 2015 roku.

1. Uprawnieni do becikowego

Becikowe przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od ich dochodów jeżeli zamieszkują w Koszalinie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zapomoga ta przysługuje na dziecko urodzone, objęte opieką prawną, faktyczną lub przysposobione po 31 grudnia 2014 r.

2. Wysokość becikowego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka finansowana ze środków własnych Gminy Koszalin i wynosi 300,00 zł na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

Czytaj całość
 
PARTNERSTWO LOKALNE Poleć znajomemu

Czytaj całość Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie w listopadzie 2014 roku rozpoczęto prace nad powołaniem partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju społecznego oraz aktywizacji mieszkańców Gminy Miasta Koszalin. Oficjalne podpisanie umowy partnerskiej nastąpiło 18 lutego 2015 roku.

W obliczu nowej perspektywy programowej na lata 2014 – 2020 i szeregu pojawiających się możliwości w zakresie rozwiązywania/minimalizowania problemów społecznych miasta zasadnym stało się sformalizowanie zainicjowanego partnerstwa. Działanie to pozwoli nie tylko realizować wspólne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców Koszalina, ale przede wszystkim stanowić będzie ukierunkowanie działań na integrację środowisk lokalnych, budowanie więzi pomiędzy sektorem biznesu, samorządu, organizacjami pozarządowymi i instytucjami rynku pracy.

Czytaj całość
 
Występ w „Złotym Wieku” Poleć znajomemu
W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie, gościliśmy w dniu 10 lutego zespół taneczny "Volare".
Pełne uroku, energetyczne tancerki zaprezentowały trzy tańce hiszpańskie, wprawiając w drgania mury Ośrodka i budząc zachwyt podopiecznych „Złotego Wieku”.
 
W ramach inicjatywy charytatywnej UTW zgromadził środki finansowe, które przeznaczył na materiały do terapii plastycznej. Upominek wręczyła podczas spotkania przewodnicząca UTW pani Irena Ciesielska.
 
Wspólna kawa przy cieście i słodyczach ufundowanych również przez naszych gości, wzbogacona była wierszami z tomiku poezji Jagody Litwin pt.; „Pierwsza trzynastka”, które to sama autorka (i tancerka w jednej osobie) nam zaprezentowała.
Na koniec było wspólne śpiewanie, wymiana repertuaru i deklaracje o kontynuowaniu spotkań.
 
Wigilia w "Złotym Wieku" Poleć znajomemu

W dniu 17.12.2014r. podopieczni Ośrodka Wsparcia „Złoty Wiek” spotkali się przy uroczystym, wigilijnym  stole aby tradycyjnie przełamać  się opłatkiem.

Gości w osobach Pana Prezydenta Piotra Jedlińskiego, pań; Doroty Pawłowskiej, Barbary Grygorcewicz i Grażyny Sienkiewicz w klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadzili Seniorzy przedstawiając scenkę z Narodzenia Pana Jezusa.

Pan Prezydent  złożył życzenia a ksiądz Krzysztof Włodarczyk pobłogosławił dary i zapoczątkował posiłek składający się z wielu smakowitych potraw.

W trakcie spotkania Pan Prezydent otrzymał od Seniorów list, w którym zawarte zostało rozstrzygnięcia konkursu na nazwę dla drugiego ośrodka wsparcia, które powstaje w naszym mieście. Konkurs ogłosił Pan Piotr Jedliński podczas wizyty w naszym Ośrodku na październikowej uroczystości z okazji Dnia Seniora a głośne odczytywanie wszystkich zgłoszonych do konkursu dwudziestu trzech nazw wywołało wesołą zabawę.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»