Menu Content/Inhalt

Zespół Interdyscplinarny

Zadania zespołu

Zobacz również

BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
 
http://irss.pl
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
 
www.pogadaj.eu
Internetowy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
 
www.mpips.gov.pl
 
www.pup.koszalin.pl
Powiatowy Urząd Pracy
w Koszalinie
 
www.pfron.org.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Aktualności Ośrodka
Wigilia w "Złotym Wieku" Poleć znajomemu

W dniu 17.12.2014r. podopieczni Ośrodka Wsparcia „Złoty Wiek” spotkali się przy uroczystym, wigilijnym  stole aby tradycyjnie przełamać  się opłatkiem.

Gości w osobach Pana Prezydenta Piotra Jedlińskiego, pań; Doroty Pawłowskiej, Barbary Grygorcewicz i Grażyny Sienkiewicz w klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadzili Seniorzy przedstawiając scenkę z Narodzenia Pana Jezusa.

Pan Prezydent  złożył życzenia a ksiądz Krzysztof Włodarczyk pobłogosławił dary i zapoczątkował posiłek składający się z wielu smakowitych potraw.

W trakcie spotkania Pan Prezydent otrzymał od Seniorów list, w którym zawarte zostało rozstrzygnięcia konkursu na nazwę dla drugiego ośrodka wsparcia, które powstaje w naszym mieście. Konkurs ogłosił Pan Piotr Jedliński podczas wizyty w naszym Ośrodku na październikowej uroczystości z okazji Dnia Seniora a głośne odczytywanie wszystkich zgłoszonych do konkursu dwudziestu trzech nazw wywołało wesołą zabawę.

 
Ogłoszenie Poleć znajomemu

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014r. stwierdzającym niezgodność art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 13 października 2011r. z Konstytucją,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie informuje, iż osoby  którym do dnia 13 października 2011r. odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ drugiemu z rodziców przyznano świadczenie pielęgnacyjne na inne dziecko w rodzinie, mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania w celu ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia. Wniosek należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS w Koszalinie, al. Monte Cassino 2 do dnia 29 grudnia 2014r.

 
Zabawa Mikołajkowa Poleć znajomemu

Dnia 6 grudnia 2014 roku w Centrum Rozrywki „Na Pięterku” odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie. Spotkanie otworzył Pan Prezydent Piotr Jedliński, który wszystkim obecnym życzył udanej zabawy i złożył życzenia świąteczne.

Dla dzieci przygotowano 250 paczek, w których znalazły się głównie słodycze. Ponadto małoletni wzięli udział w grach, zabawach i konkursach. Dla wszystkich obecnych osób przygotowany został słodki poczęstunek. Środki na powyższy cel pochodziły z Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

 
Mikołajki Poleć znajomemu

   „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

   lecz przez to, kim jest,

   nie przez to, co ma, lecz przez to,

   czym dzieli się z innymi”.

 

Dzień 6 grudnia, dzień św. Mikołaja, dzień na który czekają wszystkie dzieci. W tym roku św. Mikołaj obdaruje ok. 400 dzieci, będących pod czujnym okiem Ośrodka. Mamy nadzieję, że będą się doskonale bawić na balach „mikołajkowych” a otrzymane prezenty sprawią, że uśmiech zagości na ich buźkach. Za okazaną wrażliwość oraz zaangażowanie się w organizację świątecznej pomocy dzieciom, które wymagają wsparcia - serdecznie dziękujemy darczyńcom tj.: Fundacji „ Magia”, PKO BP, Radzie Osiedla „Rokosowo” i „Morskie” oraz Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Uzależnień.

 
Dzień Seniora Poleć znajomemu

W dniu 28 października 2014 r. w siedzibie Ośrodka Wsparcia „Złoty Wiek” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Prezydent Koszalina Pan Piotr Jedliński, Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Pani Dorota Pawłowska oraz Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Koszalinie ksiądz Krzysztof Włodarczyk.

Seniorzy naszego Ośrodka zaprezentowali swój dorobek artystyczny, który miał oprawę podszytą dobrym humorem i wesołą zabawą.

Przy kawie i cieście upieczonym przez panie, goście obejrzeli m.in. układ gimnastyczno – taneczny, wysłuchali fraszek recytowanych przez 90-letnią panią Krystynę, usłyszeli piosenkę o współczesnych seniorkach i obejrzeli skecz o niesfornym małżeństwie z problemami bardzo przyziemnymi.

 
Dyplomy dla pracowników socjalnych Poleć znajomemu
Uroczystość wręczenia dyplomów z okazji ukończenia szkolenia z zakresu I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

W dniu 10 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów z okazji ukończenia przez szkolenia z zakresu I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

W uroczystości udział wzięli dyplomanci, wśród których był nasz pracownik socjalny z Rejonu Pracy Socjalnej nr 3, członkowie komisji egzaminacyjnej oraz wykładowcy, kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej zatrudniający absolwentów.
 
Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Poleć znajomemu

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin informujemy, że osoby te w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

Lista adresów z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzenii przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem www.pokrzywdzeni.gov.pl

 
Zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Poleć znajomemu

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie informuje, że od dnia 19 września 2014 roku weszła w życie Ustawa z dnia 25 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014, poz 1188 ).

Najistotniejsze zmiany jakie wprowadza powyższa ustawa to:

  • wprowadzenie obowiązku wysłuchania dziecka, przed zakwalifikowaniem go do przysposobienia (art. 4a),

  • w rodzinie zastępczej może zostać przeprowadzona kontrola przez zarząd powiatu oraz zarząd województwa, nawet w godzinach nocnych - w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka (art. 38 b ust. 8).

  • osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, są obowiązane do przedstawiania co dwa lata zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, wystawionej przez psychologa (art. 42 ust. 1 pkt 5),

Czytaj całość
 
Nowy okres zasiłkowy Poleć znajomemu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia 1 września 2014r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, al. Monte Cassino 2 sala nr 15 (parter) w godzinach pracy Ośrodka (tj. 7.00-15.00, a w okresie od 25.09.2014r. do 30.09.2014r. 7.00-17.00). Wszelkie informacje na temat zasad ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych można uzyskać pod numerami telefonów : 31-60-366, 311, 385, 384, a także (wraz z drukami wniosków) na stronie internetowej Ośrodka: http://mops.koszalin.ibip.pl.

 
"Zakup Prospołeczny" Poleć znajomemu

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny"

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny".

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny". Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
Czytaj całość
Czytaj całość
 
Fundusz Alimentacyjny Poleć znajomemu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje , że od dnia 1 sierpnia 2014r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, al. Monte Cassino 2 sala nr 15 (parter) w godzinach pracy Ośrodka (tj. 7.00-15.00, a w okresie od 25.09.2014r. do 30.09.2014r. 7.00-17.00). Wszelkie informacje na temat zasad ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać pod numerami telefonów : 31-60-366, 311, 385, 384, a także (wraz z drukami wniosków) na stronie internetowej Ośrodka: http://mops.koszalin.ibip.pl .

 
Rekrutacja pracowników - trwa nabór Poleć znajomemu

 

REKRUTACJA PRACODAWCÓW – TRWA NABÓR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, w ramach realizacji projektu „Nowy zawód – nowa perspektywa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego rozpoczął nabór pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczestników projektu na 5 miesięczny staż zawodowy.

    Zainteresowanych pracodawców zapraszamy do składania wniosków o zawarcie umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie, na zorganizowanie stażu dla uczestników projektu. Wnioski przyjmowane będą w terminie do 14 sierpnia 2014 roku.

    Kompletny wniosek o zawarcie umowy należy dostarczyć osobiście do biura projektu lub listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin.

Okres realizacji staży zawodowych: wrzesień 2014 – styczeń 2015 roku.

 

Do pobrania:

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE w ramach projektu „Nowy zawód – nowa perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestnika/uczestników projektu „Nowy zawód – nowa perspektywa”

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»