Menu Content/Inhalt

Zespół Interdyscplinarny

Zadania zespołu

Zobacz również

Rodzina 500+
Program Rodzina 500+
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
 
http://irss.pl
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
 
www.mpips.gov.pl
 
www.pup.koszalin.pl
Powiatowy Urząd Pracy
w Koszalinie
 
www.pfron.org.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
 
www.oscentrum.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Powiatowych i Miejskich
Ośrodków Pomocy Rodzinie
"CENTRUM"
Aktualności MOPR
V Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie Poleć znajomemu

W dniu 22 kwietnia 2017 r. w Centrum Kultury 105, pod hasłem „Solidarność naszą bronią”, odbył się V Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie, którego jednym z partnerów był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Wykłady oraz panele dyskusyjne były poświęcone prawom kobiet, równouprawnieniu i ich sytuacji na rynku pracy.

Miło jest nam poinformować, że w debacie „Polityka społeczna a realne życie kobiet”, jako przedstawiciel MOPR, wzięła udział Pani Urszula Borzęcka – Zastępca Dyrektora
ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.
Dyskusja panelistek dotyczyła m.in. większego uwzględniania w polskiej polityce społecznej potrzeb, doświadczeń i interesów kobiet, obszarów w których kobiety są najbardziej dyskryminowane, a także gdzie potrzebne są zmiany i jakie działania w tym zakresie mogą okazać się skuteczne.

W debacie, prowadzonej przez dr Iwonę Chmura – Rutkowską – pedagożkę
i socjolożkę, udział wzięły także:

  • Elżbieta Jachlewska - Przewodnicząca Partii Inicjatywa Feministyczna, prezeska Stowarzyszenia WAGA,
  • Danuta Wawrowska - Prawniczka,
  • Agnieszka Dziemianowicz - Bąk - polska działaczka społeczna i polityczka, członkini Zarządu Krajowego Partii Razem,
  • Magdalena Kochan – posłanka na sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej,
  • Joanna Scheuring – Wielgus – posłanka na sejm RP z ramienia Nowoczesnej.
 
Prelekcje dotyczące przemocy w rodzinie Poleć znajomemu

Prelekcje dotyczące przemocy w rodzinie w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie oraz Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

W dniu 09 marca 2017 roku Pan Grzegorz Hamera – inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, wraz z Panią Dorotą Markowską – koordynatorem Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR, wygłosili 45 minutową prelekcję na zebraniu rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie. Tematem wystąpienia było zwrócenie uwagi na przemoc w rodzinie wobec dzieci – konsekwencje jej stosowania oraz skutki, odczuwalne przez dzieci także w dorosłości. Na spotkaniu zaproponowano korzystanie z narzędzia dla pracowników oświaty do oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, opracowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także przybliżono działalność Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego oraz zalety interdyscyplinarnej współpracy wielu instytucji i służb.

W dniu 16 marca 2017 roku, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – Pani Urszula Borzęcka (Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej MOPR), Pani Dorota Markowska (koordynator ZPPS MOPR), Pan Robert Faryniarz (nadkomisarz Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie), raz z Panem Grzegorzem Hamera – inspektorem MOPR, przeprowadzili godzinną prelekcję w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie dla personelu medycznego.  Prezentacja „Ochrona zdrowia w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dotyczyła stosowania procedury „Niebieskie Karty” przez pracowników ochrony zdrowia oraz zalet interdyscyplinarnej współpracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 
Pomoc bezdomnym w czasie mrozów - infolinia Poleć znajomemu

 

Pomoc bezdomnym w czasie

mrozów

BEZPŁATNA INFOLINIA

 

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych,to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych.

Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

 
Konferencja "Siła, która niszczy" Poleć znajomemu

            W dniu 13 stycznia 2017 r. kołobrzeska Fundacja Na Przekór Przeciwnościom zorganizowała konferencję pn. „Siła, która niszczy”, której głównym tematem były prawa dzieci, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  Poruszane były tematy związane z wpływem środowiska rodzinnego na zachowania młodzieży, wpływem warunków dorastania na kształtowanie osobowości, stylach przywiązania i deficytach przetwarzania emocjonalnego u ofiar przemocy domowej a także o śladach, które pozostają na całe życie. Poruszane były również tematy:
co zrobić, by dzieci poczuły się ważne i wyjątkowe, jaki wpływ na zachowanie dzieci ma żywność. Poinformowano także o szczegółowym wykorzystaniu środków finansowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy, mówiono o zagrożeniach jakie mogą wyniknąć z wystąpienia Polski z Konwencji o Zapobieganiu i Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej, a także przedstawiono akcję „One Billion Rising – Nazywam się Miliard” w Kołobrzegu, Koszalinie, Polsce i na świecie oraz informacje na temat „Kongresu Kobiet” w naszym regionie. Konferencję kończył wykład dotyczący aspektów prawnych przemocy w rodzinie.

            W konferencji wzięło udział wielu znakomitych specjalistów, realizujących w swojej codziennej pracy, zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy. Przybyło również wielu zaproszonych gości: psychologów, pedagogów, działaczy i przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy.

            Tym bardziej miło jest nam poinformować, że w konferencji jako prelegent wziął również udział Pan Grzegorz Hamera – inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, który poprowadził prelekcję „Ślad na całe życie – bo dziecko widzi, słyszy czuje...”, na temat wpływu na dziecko doświadczania
przemocy w rodzinie lub bycia jej świadkiem.

Podczas całej konferencji swoje prelekcje wygłosili:

Justyna Jurecka – nauczyciel, socjoterapeutka, wychowawca młodzieży,

Elżbieta Rosa – nauczyciel – pedagog, wieloletni wychowawca, oligofrenopedagog,

Agnieszka Popielewska-Pawłowska – lekarz psychiatra,

Anna Zglenicka – psycholog, inspektor w wydziale spraw społecznych i oświatowych,

Grzegorz Hamera – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy, inspektor MOPR Koszalin

Renata Adamiak – pedagog w SP nr 6 w Kołobrzegu,

Agnieszka Brzezińska – specjalista ds. żywienia,

Izabela Zielińska – Radna Rady Miasta Kołobrzeg, działaczka społeczna,

Dorota Chałat – feministka, Radna Rady Miasta Koszalin, działaczka zaangażowana w ruch kobiecy,

Aleksander Bolko – radca prawny.

 
 
 
Pomoc żywnościowa Poleć znajomemu
Szersze wsparcie z pomocy żywnościowejwspółfinansowanej z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEA 
 
Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Podwyższone zostały kwoty uprawniające do skorzystania z w/w pomocy, które w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić
1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951,00zł) oraz 1028,00zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771,00zł). Progi wzrosły do 200 procent kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020 do grudnia 2016 r.
 
Artykuły żywnościowe nadal wydawane będą w Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie przy ul. Grunwaldzkiej 20 oraz w Zarządzie Okręgowym PKPS przy ul. Matejki 3.
 
Konkurs Poleć znajomemu

Konkurs na "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno - terapeutycznego" w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Ogłoszenie o konkursie (60,5 KB)  wersja pdf(270 KB)

Nabór na członków komisji wersja doc (21,1 KB)  wersja pdf(313 KB)

Podział dotacji wersja doc (613 KB)

 
IV. Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej pt.: Razem czy osobno. Dialog o reformie psychiatri Poleć znajomemu
 
Pomoc żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Poleć znajomemu

Polski Komitet Pomocy Społecznej  w Koszalinie od 5 października 2016 roku  od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 13.00 będzie wydawał żywność w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Żywność wydawana będzie  w siedzibie PKPS w Koszalinie  przy ul. Matejki 3 na podstawie skierowań wystawionych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej może uzyskać osoba samotnie gospodarująca (dochód netto – do 951,00zł) lub rodzina (dochód na osobę w rodzinie netto - do 771,00zł) znajdująca się  w trudnej sytuacji życiowej.

 
Pomoc żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Poleć znajomemu
Od 5 września 2016 roku, w poniedziałki i wtorki, w Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie przy ul. Grunwaldzkiej 20 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Żywność wydawana będzie na podstawie skierowań wystawionych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej może uzyskać osoba samotnie gospodarująca (dochód netto – do 951,00zł) lub rodzina (dochód na osobę w rodzinie netto - do 771,00zł) znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej.
 
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego Poleć znajomemu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia 1 września 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, al. Monte Cassino 2 sala nr 15 (parter) w godzinach pracy Ośrodka (tj. poniedziałek 7.00-17.00, wtorek - piątek 7.30 - 14.30. Wszelkie informacje na temat zasad ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków można uzyskać pod numerami telefonów: 31-60-366, 311, 385, 384, a także (wraz z drukami wniosków) na stronie internetowej Ośrodka: http://mops.koszalin.ibip.pl.

 
Informator z ofertą dla osób stosujących przemoc Poleć znajomemu
Informator z ofertą dla osób stosujących przemoc.pdf  (136 KB)
 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Poleć znajomemu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, al. Monte Cassino 2 sala nr 15 (parter) w godzinach pracy Ośrodka (tj. poniedziałek 7.00-17.00, wtorek - piątek 7.30 - 14.30. Wszelkie informacje na temat zasad ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać pod numerami telefonów: 31-60-366, 311, 385, 384, a także (wraz z drukami wniosków) na stronie internetowej Ośrodka: http://mops.koszalin.ibip.pl.

 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Poleć znajomemu

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, składam wszystkim opiekunom zastępczym wyrazy szacunku i podziękowania za pracę i oddanie, trud i poświęcenie, za troskę, którą każdego dnia darzą Państwo swoich podopiecznych.

Życzę wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości, uśmiechu i radości.

Bogumiła Szczepanik

Dyrektor MOPS Koszalin

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»