Menu Content/Inhalt

Zespół Interdyscplinarny

Zadania zespołu

Zobacz również

Rodzina 500+
Program Rodzina 500+
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
 
http://irss.pl
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
 
www.mpips.gov.pl
 
www.pup.koszalin.pl
Powiatowy Urząd Pracy
w Koszalinie
 
www.pfron.org.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
 
www.oscentrum.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Powiatowych i Miejskich
Ośrodków Pomocy Rodzinie
"CENTRUM"
Aktualności Ośrodka
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Poleć znajomemu

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, składam wszystkim opiekunom zastępczym wyrazy szacunku i podziękowania za pracę i oddanie, trud i poświęcenie, za troskę, którą każdego dnia darzą Państwo swoich podopiecznych.

Życzę wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości, uśmiechu i radości.

Bogumiła Szczepanik

Dyrektor MOPS Koszalin

 
Spotkanie rodzin zastępczych z doradcą finansowym Poleć znajomemu
Mając na uwadze obecnie wdrażany program 500+, istotnym elementem działalnosci MOPS są zagadnienia związane z edukacją społeczną i finansową, w celu prawidłowego gospodarowania posiadanymi zasobami oraz optymalnego sposobu zabezpieczenia wszelkich potrzeb dzieci.

W dniu 07.04.2016r., w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie przy ul. Morskiej 43, odbyło się spotkanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka z doradcami finansowymi z Open Finance S.A. oraz PKO B.P, którzy w sposób profesjonalny przedstawili oferty i możliwości inwestowania i regularnego oszczędzania środków, dla wychowanków pieczy zastępczej. Było to pierwsze takiego typu spotkanie jednocześnie inicjujące i propagujące stosowanie przez koszalińskich opiekunów zastępczych dobrych praktyk.

 
UWAGA 500+ Poleć znajomemu
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2016 r. poz. 195. Proces przyjmowania wniosków rozpoczyna się od 1 kwietnia 2016 roku.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której publikujemy informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji ustawy "Rodzina 500+".
 
Prezentacja MRPiPS - Rodzina 500+ - pobierz (pdf, 1,31MB)
Podręcznik instruktażowy dotyczący programu „Rodzina 500 plus” - pobierz (pdf, 985 KB)
 
Podział dotacji placówka opiekuńczo-wychowawcza Poleć znajomemu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno - terapeutycznego w okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku - plik pdf (235 KB)
 
Pożar przy ul. Słowiańskiej w Koszalinie Poleć znajomemu
W dniu 9 stycznia 2016 roku w wyniku pożaru budynku socjalnego mieszczącego się przy ul. Słowiańskiej 7 ucierpiało 41 osób. Budynek został doszczętnie zniszczony, a osoby poszkodowane wyniosły ze sobą tylko to, co miały na sobie.
 
Informujemy, że osoby poszkodowane mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego w Rejonie Pracy Socjalnej nr 2 przy ul. Podgórnej 16 w Koszalinie. Kontakt tel. pod numerami: 94 341 92 44 lub 94 341 92 41.

Osobom poszkodowanym potrzebna jest wszelka pomoc, nie tylko finansowa, od odzieży osobistej, koców, kołder, środków czystości po meble, sprzęt AGD i RTV.

W udzielaniu pomocy pogorzelcom pośredniczą różne instytucje.

Polski Czerwony Krzyż ul. Głowackiego odzież, kołdry, koce, środki czystości (bez sprzętu AGD i innego większego z uwagi na brak możliwości składowania). Kontakt telefoniczny 94 342 50 33.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Mieszka I 16 przyjmuje odzież, środki czystości, koce, kołdry itp, drobny sprzęt AGD – inny, większy sprzęt tylko po uzgodnieniach telefonicznych z Towarzystwem (tel. 94 341 92 69).

Caritas przy ul. Domina 8 przyjmuje odzież, środki czystości oraz deklaracje przekazania nowego bądź używanego ale w dobrym stanie sprzętu AGD, RTV, mebli itp (bez przywożenia z uwagi na brak możliwości składowania). Kontakt telefoniczny pod numerem 94 342 36 90

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dodatkowo uruchomił konto, na które można przekazywać środki finansowe, które zostaną przekazane pogorzelcom.

PKO BP S.A. I/O Koszalin 82 1020 2791 0000 7102 0009 0639 z dopiskiem POGORZELCY

 
Nowe świadczenia Poleć znajomemu

    I. Świadczenie rodzicielskie

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Uprawnione będą także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Czytaj całość
 
Konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej Poleć znajomemu

na podstawie Zarządzenia Nr 156/593/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 września 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 201/721/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku, w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację:

Zadania pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno - terapeutycznego” w okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy. Czytaj całość

 
Mikołajki Poleć znajomemu

W dniu 5 grudnia 2015 roku w Centrum Rozrywki „Na Pięterku”, przy muzyce, bawiło się 612 dzieci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. Zabawa mikołajkowa została zorganizowana przez tut. Ośrodek a środki na powyższy cel pochodziły z Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Bawiące się dzieci odwiedził Pan Prezydent Piotr Jedliński i Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Pani Izabela Wilke. Zaproszeni goście wszystkim obecnym życzyli udanej zabawy.                   

Wspaniałą zabawę prowadzili pomocnicy Mikołaja. Po tańcach i wspólnej zabawie dzieci zostały obdarowane prezentami wręczonymi przez Mikołaja. Podczas spotkania dzieci były uśmiechnięte i radosne. Aktywnie brały udział w hulankach na parkiecie. Wszystkim zebranym dopisywał dobry humor, a otrzymane od Mikołaja słodkości sprawiły niezwykłą radość.

 
25 lat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie Poleć znajomemu
 
25 - lecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie Poleć znajomemu
Jak każdego roku obchodzimy uroczyście 21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego, święto wszystkich pracowników służb społecznych, a tegoroczna uroczystość jest szczególna, gdyż obchodzimy   25-lecie  powołania do życia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. 

Jubileusz 25 – lecia to wspaniała okazja, aby złożyć podziękowania i życzenia wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. 

W tym szczególnym dniu  składam Państwu  życzenia wielu radości w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi. Niech każdy dzień dostarcza niezapomnianych wrażeń i pozwoli zapomnieć o troskach dnia codziennego. Życzę dużo zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu wszelkich trudności, aby otaczający świat był przyjazny, ciepły i bliski.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie
Bogumiła Szczepanik

 
Zapisy do Dziennego Domu Pomocy ”Pogodna Jesień” Poleć znajomemu

Od września trwają zapisy do Dziennego Domu Pomocy ”Pogodna Jesień”. Zainteresowani pobytem mogą składać wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Jest to placówka pobytu dla osób starszych, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00. Dom dysponuje (30) trzydziestoma miejscami i przeznaczony jest dla osób w wieku od 60 lat, będących mieszkańcami gminy Miasta Koszalin o zmniejszonej sprawności fizycznej oraz posiadających zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu.

Zadaniem Domu będzie zapewnienie dziennej opieki osobom starszym, w szczególności samotnym o zmniejszonej aktywności psychofizycznej. Ma również za zadanie integrować i aktywować przebywające w nim osoby, szczególnie w formie treningów, terapii, wypoczynku i rozrywki.

Czytaj całość
 
Zmiana kryteriów dochodowych w świadczeniach rodzinnych Poleć znajomemu
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015r. (Dz.U. 2015.1238) w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna wprowadzono nowe kryteria dochodowe dotyczące świadczeń rodzinnych. Od 1 listopada 2015r. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Od 1 listopada 2015 roku uległa zmianie wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków.
Po zmianach zasiłek rodzinny wynosi:
• 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
• 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
• 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
-dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu:
• samotnego wychowywania dziecka -185zł miesięcznie,
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90 zł miesięcznie,
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia),
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (przysługuje w miesiącach nauki - 63 zł miesięcznie na dojazdy do szkoły; 105 zł miesięcznie na zamieszkanie).
 
Ogłoszenie o naborze Poleć znajomemu
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.
szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»